spuitmachine

Met nieuwe spuit klaar voor de toekomst

Akkerbouwer Wim Timmerman uit Mariënberg is een van de eerste honderd boeren die gebruik hebben gemaakt van de regeling Landbouw op Peil (LoP) Vechtstromen Overijssel.

Mede dankzij een subsidie investeerde Timmerman in een spuitmachine waarmee hij een driftreductie van 99 procent haalt en 20 procent bespaart op gewasbeschermingsmiddelen.
De akkerbouwer is blij met de subsidie. Op de extra driftreducerende maatregelen zit een subsidie van 40 procent met een maximum per bedrijf. ‘Door de regelgeving op driftreductie kon ik met de vorige spuit niet meer werken. Toen ben ik me gaan verdiepen in alternatieven en kwam ik bij deze veldspuit met luchtondersteuning, de Hardi Twin Force, terecht.’
 
Goed voor boer en milieu
Waterschap Vechtstromen zette een jaar geleden samen met LTO Noord en provincie Overijssel de Landbouw op Peil-regeling op. Honderd aanvragen zijn ingediend voor maatregelen die goed zijn voor boer en milieu. Doel is om waterbeheer, waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Van de beschikbare 1,4 miljoen euro is meer dan 6 ton gereserveerd.
Wim Stegeman, dagelijks bestuurder bij Vechtstromen: ‘Wij hebben enorme waardering voor de inspanning vanuit de sector. Ik besef goed dat 60 procent altijd nog zelf betaald moet worden en dat het in veel gevallen flinke investeringen zijn. Dus ik ben erg blij met dit resultaat. Ik hoop komend jaar op nog meer subsidieaanvragen.’

 

Bron: Nieuwe Oogst