Waterpeil

Webinar nieuw stelsel waterschapsbelastingen

Op 14 september is er een webinar betreft het nieuwe stelsel waterschapsbelastingen.

Door de corona wordt afgezien van regionale bijeenkomsten over de voorstellen van de stuurgroep herziening belastingen. Er is besloten om via een webinar vooral informatie te delen en vragen en opmerkingen op te halen.

In het portefeuillehoudersoverleg van 24 september aanstaande wordt het voorlopige LTO standpunt vastgesteld. Zoals bekend vergadert de stuurgroep begin oktober om dan mede op basis van hun ronde langs de 21 waterschappen, de definitieve voorstellen voor de Leden Vergadering van de UvW vast te stellen.

De LTO webinar vindt plaats op 14 september 2020 en begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

Aanmelden is verplicht en kan hier