bodem

Demonstratie 11 september: Welke grondbewerking past het beste?

Voor de akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders in de grondwaterbeschermingsgebieden is het een zoektocht welke grondbewerking het beste past bij de bodem, het moment of het volggewas.

De voorkeur gaat uit naar minimale grondbewerking, zo ondiep mogelijk, de grondlagen niet vermengen en alleen op het land komen onder de juiste weersomstandigheden.

Vrijdag 11 september kwamen deelnemers van Waterwijs Boeren uit de drie waterwingebieden naar Hengelo Gld om op het perceel van Waterwijs-deelnemer Theo Zweverink een demonstratie over grondbewerking bij te wonen.

Een verslag. Lees verder...

Bekijk hieronder het filmpje van deze dag, gemaakt door Nieuwe Oogst.  

 

Waterwijs Boeren is één van de projecten onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). DAW is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Samen met de Unie van Waterschappen hebben zij afspraken gemaakt om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.