Demonstratieproject druppelirrigatie in maÏs

Melkveehouder Hans te Grotenhuis uit De Heurne is een van de drie Waterwijs Boeren-deelnemers die druppelirrigatie in mais uitprobeert.

Met dit demonstratieproject zoeken we uit of druppelirrigatie effectiever is dan beregenen met de haspel en of de gewasopbrengsten opwegen tegen de kosten.

Hans: "In een van de maisrijen was de waterslang halverwege kapot gegaan en daar zie je heel duidelijk de verschillen tussen wel of geen beregening. Normaal zou ik beregenen met de haspel, maar dat kost veel tijd en energie en je rijdt de mais plat. Ik ben wel enthousiast door deze demo en denk dat druppelirrigatie op zandgrond uit kan. Het is hier al snel te droog."

De resultaten van het demonstratieproject delen we in november, wanneer de gewasopbrengst en voederwaarde van de mais is geanalyseerd.

Waterwijs Boeren is één van de projecten onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). DAW is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Samen met de Unie van Waterschappen hebben zij afspraken gemaakt om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.