Nieuw: Demonstratieveld Groenbemesters

Bij Waterwijs-deelnemer Haaring in Hengelo wordt een demonstratieveld met groenbemesters aangelegd (na de teelt van mais).

De volgende groenbemesters worden in stroken van 6 meter over de volledige perceellengte ingezaaid:

  • Winterrogge (standaard – veel gebruikt in het gebied)
  • Wintergerst (interessant ivm minder vermeerdering aaltjes)
  • Italiaans raaigras
  • Bladrammenas
  • Gele mosterd
  • Mengsel van rogge, wikke en rode klaver

Het zaaien vindt naar verwachting plaats in de laatste week van september. We kunnen dit seizoen de bovengrondse en ondergrondse ontwikkeling volgen en de winterhardheid ervaren.

In het voorjaar, vóór het onderwerken, worden de Waterwijs-deelnemers uitgenodigd om te komen kijken.

Waterwijs Boeren is één van de projecten onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). DAW is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Samen met de Unie van Waterschappen hebben zij afspraken gemaakt om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.