Vechtstromen, waterschap, Drenthe, water

Waterschapsfractie Vechtstromen stemt tegen lastenverhoging

Waterschap Vechtstromen wil de kosten voor boeren met 4,5 procent per jaar laten stijgen. Onder andere om die reden wijst de fractie ongebouwd, waar bestuurders vanuit LTO Noord in zitten, de Meerjarenverkenning van het waterschap af.

De fractie ongebouwd was de enige fractie die tegen stemde. In de laatste Algemeen Bestuursvergadering is de Meerjarenverkenning 2021-2030 met 19 tegen 3 stemmen aangenomen.
 
Tijdens twee eerdere bijeenkomsten over de Meerjarenverkenning, waar fracties informatie konden winnen en met elkaar in debat konden, heeft de fractie ongebouwd haar bezwaren en ook oplossingen ingebracht. Ook hebben zij een aantal specifieke vragen gesteld over de gevolgen voor de categorie Ongebouwd.
 
Afwijkend van bestuursakkoord
Op basis van deze kwalitatief goede informatie is de fractie ongebouwd tot de afweging gekomen dat zij geen steun aan dit Meerjarenprogramma kunnen verlenen. ‘Weliswaar hebben wij als ongebouwd in 2019 het bestuursakkoord ondertekend maar de inhoud van deze Meerjarenverkenning wijkt zoveel af van het bestuursakkoord en het feit dat er nauwelijks door het dagelijks bestuur is geanticipeerd op Covid-19 was voor ons reden om onze steun te onthouden’, aldus de fractie ongebouwd.
 
Motieven op een rij
De belangrijkste motieven voor afwijzing zijn:
  • Een lastendruk stijging voor de categorie Ongebouwd in de periode 2021-2024 van 4,5 % per jaar;
  • Een verhoging van het investeringsprogramma van 26 miljoen euro in het bestuursakkoord naar 58 miljoen euro nu;
  • Een forse langlopende schuld verhoging ten opzichte van het bestuursakkoord die ons inziens weinig ruimte laat voor nieuw beleid;
  • Het ontbreken van een corona-scenario. 
De fractie ongebouwd gaat over de situatie op korte termijn een digitaal overleg houden met de LTO Noord-waterportefeuillehouders in het werkgebied van Vechtstromen.
 
Lees hier de besluitvorming over de Meerjarenverkenning.