Speciaal POP3-themanummer over Agrarisch waterbeheer

Samen met de netwerkpartners heeft het Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) een speciaal themanummer gemaakt over Agrarisch Waterbeheer.

Volop aandacht voor water
Water vormt met lucht en bodem het fundament van ons leven op aarde. Er liggen veel uitdagingen voor water. Sommige al vele decennia, andere zijn van meer recente datum door onder meer de klimaatveranderingen. Ook de komende jaren zal het onderwerp water volop aandacht blijven krijgen. Binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is water een hoofdthema, waar door de EU, rijk, provincies en waterschappen veel op geïnvesteerd wordt. Op dit moment zijn er ruim 700 projecten met een investeringsprogramma van ruim € 450 miljoen, gefinancierd door de EU, nationale overheid en private partijen.

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Dicht bij de boer blijven geeft veel energie om met elkaar aan de slag te gaan. Dit door zelf te meten, van elkaar te willen leren, aandacht te blijven houden voor de verdienmodellen en gebruik te maken van kennismakelaars, bodemcoaches en andere adviseurs. Een special met inspirerende voorbeelden van mooie op de praktijk gerichte projecten waarin boeren, hun omgeving, waterschappen, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Bekijk de POP3-special over Agrarisch Waterbeheer.