Jeljer Wynia

Droogteschade door waterwinning te gunstig ingeschat

Boeren met gronden in waterwingebieden hebben doorgaans te kampen met droogteschade. De waterleidingbedrijven sluiten overeenkomsten met boeren af om die schade te vergoeden. Dat gaat niet altijd tot wederzijdse tevredenheid.

Aan schadeberekeningen liggen wetenschappelijke modellen ten grondslag. Deze werden in de afgelopen jaren door verschillende hydrologen bekritiseerd. De onttrekking van water zou stelselmatig worden onderschat met als gevolg meer droogteschade dan berekend.

Nieuw model nodig
LTO Nederland besloot zelf een hydroloog van naam en oud-hoogleraar aan te stellen met de vraag een wetenschappelijk rapport uit te brengen. Eind 2016 is dat opgeleverd. De conclusies bevestigen het beeld in de praktijk dat de droogteschade wordt onderschat en dat het gebruikte model dus moet worden aangepast. LTO Nederland heeft het rapport eerst voor commentaar voorgelegd aan betrokken partijen. Daarna wordt besloten over vervolgstappen. In het uiterste geval kan dat een gang naar de rechter betekenen.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.