|||

Sociaal Economisch Beleid

Het sociaal economisch beleid van LTO richt zich op het versterken van de economische positie van agrarische ondernemers en werkgevers. Het creëren van de juiste randvoorwaarden om de groei en ontwikkeling van bedrijven te stimuleren vormt hierbij het uitgangspunt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de belangenbehartiging te richten de versterking van de inkomenspositie van agrarische ondernemers en te zorgen voor een goed fiscaal klimaat. Voor werkgevers is het daarnaast van belang dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel beschikbaar is en dat de arbeidskosten beheersbaar blijven.

Persoon man

Peter Loef

Contactpersoon Sociaal Economisch Beleid

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.