Fiscale zaken en zelfstandigenbeleid

Agrarische ondernemers hebben, net als alle andere ondernemers, te maken met een groot aantal belasting en fiscale regels. Deze grijpen in op de operationele bedrijfsvoering, maar hebben ook invloed bij staking of overdracht van het bedrijf op de volgende generatie.De land- en tuinbouw heeft diverse specifieke fiscale faciliteiten vanwege haar bijzondere kenmerken. Voorbeelden daarvan zijn het hoge percentage familiebedrijven, de onzekerheden in de bedrijfsvoering door de afhankelijkheid van grond en natuur en de productie van voedsel als eerste levensbehoefte. LTO Nederland maakt zich sterk voor behoud en inzet van het specifieke fiscale instrumentarium voor de land- en tuinbouw, zoals:

• Landbouwvrijstelling cultuurgrond;

• De landbouwregeling BTW;

• De bedrijfsopvolgingsfaciliteit ten behoeve van geruisloze overdracht in de familiesfeer;

• Verlaagd tarief energiebelasting glastuinbouw;

• Lage BTW-tarief op voedings- en sierteeltproducten;

• Het handhaven van een breed pakket innovatieve milieu-investeringen via MIA en Vamil;

• Vrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond;

• Toepassing van de zelfstandigen- en meewerkaftrek.

Belastingplan 2016

Eind 2015 is het Belastingplan 2016 aangenomen. Het Belastingplan 2016 zorgt vooral voor een lastenverlichting van omgerekend € 5 miljard. Ook boeren en tuinders profiteren hiervan, onder meer door:

• Aanpassing van de heffingskortingen en het feit dat pas bij een hoger inkomen het top-tarief voor de inkomstenbelasting geldt;

• Uitbreiding van het budget voor de milieu- en energie-investeringsaftrek;

• Aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling;