Akkerbouw

Voortgang herstel rentederivatren verloopt traag

Eind 2016 heeft de onafhankelijke Derivatencommissie het ‘herstelkader rentederivaten’ gepubliceerd. Het herstelkader is mede tot stand gekomen onder druk van LTO Nederland. Alle banken hebben in 2016 ingestemd met dit herstelkader en zijn sinds begin dit jaar gestart met de voorbereiding en uitvoering van het herstel. Dit is een zeer omvangrijke en complexe operatie.

Veel agrarische ondernemers hebben rentederivaten en wachten op een aanbod van hun bank. Het hele ‘herstelproces’ zit nu in de fase van compleet maken van alle klantdossiers en beoordeling van het klantdossier aan de hand van de criteria uit het herstelkader en het vervolgens vaststellen en aanbieden van de schadevergoeding aan de klant. In de brochure kunt u lezen hoe het herstelkader werkt en welke compensatie maximaal verstrekt kan worden.

 

LTO Nederland volgt uitvoeringsproces op de voet

LTO Nederland volgt het uitvoeringsproces op de voet en is in nauw contact met de onafhankelijke Derivatencommissie. LTO Nederland heeft recent aangegeven dat het herstelproces te traag verloopt. Ook krijgen ondernemers te weinig informatie vanuit de banken over de voortgang van het herstel. De Derivatencommissie neemt dit mee in haar overleg met de banken.

 

Rabobank verstrekt voorschot op eventuele schadevergoeding

Agrarische ondernemers zitten al lang in onzekerheid en in veel gevallen zijn er grote financiële problemen als gevolg van de rentederivaten-problematiek ontstaan. Die moeten snel opgelost worden. De Rabobank heeft inmiddels besloten om vooruitlopend op de eventuele schadevergoeding een voorschot te verstrekken. De Rabobank streeft ernaar om eind september 2017 5.000 klanten per brief een voorschot te hebben aangeboden.

 

Snelheid en zorgvuldigheid van belang

LTO Nederland vindt snelheid in de uitvoering van belang, maar zorgvuldigheid is ook van groot belang zodat er een goed voorstel voor schadevergoeding voor de klant komt. LTO Nederland blijft het uitvoeringsproces kritisch volgen.

 

Voor meer informatie: