Boerderij

LTO Nederland voor uitstel einde btw-regeling boer

Stel de afschaffing van btw-landbouwregeling tenminste een jaar uit. Dat voorstel doet LTO Nederland in reactie op de Rijksbegroting 2018.
Deze al eerder aangekondigde afschaffing is opgenomen in het bij de begroting horende Belastingplan 2018. Alle agrarische ondernemers moeten vanaf 1 januari 2018 een BTW-boekhouding gaan voeren.


LTO vindt het, gezien de late behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer, noodzakelijk dat de invoering met minimaal een jaar wordt uitgesteld. 'Ondernemers hebben onvoldoende voorbereidingstijd, daarom zouden wij graag zien dat deze maatregel wordt uitgesteld', aldus voorzitter Marc Calon.  
De voorgestelde maatregel levert de schatkist jaarlijks zo'n 22 miljoen euro op. Als het schrappen van de BTW-landbouwregeling toch doorgaat, zou dat geld volgens LTO niet in de algemene middelen mogen verdwijnen maar de bestemming innovatie en onderzoek moeten krijgen.

De afschaffing van de BTW-landbouwregeling moet dus nog in de Tweede en Eerste Kamer besloten worden. Pas als de Eerste Kamer akkoord is en de wet in de Staatscourant is geplaatst is het van kracht.