Water landschap

Stijging mininum- en jeugdloon per 1 juli 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020 gestegen met 1,6% (na afronding).

Klik hier voor meer informatie.

Bron: LTO Sociaal, Economisch