Cao open teelten biedt meer flexibiliteit

In 2016 heeft LTO Nederland een akkoord bereikt over een nieuwe cao open teelten. De cao is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 mei 2015, loopt tot 31 maart 2017 en kent een loonsverhoging van in totaal 2,75 procent. Inmiddels is de cao met vier maanden verlengd tot 31 juli 2017, zonder loonsverhoging.

De cao bevat voor vaste medewerkers onder meer een nieuwe startschaal op wettelijk minimum loonniveau en een protocolafspraak voor een nieuwe arbeidstijdenregeling. De nieuwe arbeidstijdenregeling moet leiden tot meer duidelijkheid over de flexibele inzet van vast personeel.

Ook heeft LTO Nederland afspraken kunnen maken over de duurzame inzet van personeel, in de vorm van een seniorenregeling. Werknemers vanaf 60 jaar kunnen voor 80 procent blijven werken, met 90 procent salaris en 90 procent pensioenopbouw. Werkgevers worden hierbij gecompenseerd door Colland. Tevens zijn er afspraken gemaakt om via vouchers scholing te stimuleren.

De regeling seizoenarbeid is verder versoepeld. In het verleden gold deze regeling maximaal voor een aaneengesloten periode van 6 maanden per jaar. In de nieuwe cao kan hij, binnen de periode van 6 maanden, opgeknipt worden in kortere perioden. Deze flexibilisering komt vooral ondernemers met verschillende korte arbeidspieken van pas.

Medewerkers die in het verleden net iets langer dan 6 maanden arbeid verrichten, mochten dat alleen als ze over de hele periode het functieloon (B0) zouden ontvangen. In de nu geldende cao, is deze eis vervangen en hebben ze alleen de periode die volgt op de 6 maanden recht op een hoger loon.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.