Glastuinbouw paprika 1 wgslijn

Een leven lang leren ook in de land- en tuinbouw

Ondernemers van vandaag, maken zich zorgen over hun personeel en hun opvolgers van morgen. Woorden van deze strekking hoort LTO Nederland regelmatig en deze worden serieus genomen. In 2016 is in opdracht van onder andere LTO Nederland gestart met de ontwikkeling van brancheopleidingen voor de plantaardige sectoren. Dit ook vanuit de gedachte dat een sector die niet investeert in goed onderwijs, zich op termijn niet verder meer kan ontwikkelen.

De voornaamste opgave hierbij is om werkende mensen een passende manier van onderwijs te bieden; dus niet de hele dag op school maar via compacte cursussen of E-learning. LTO Nederland werkt intensief samen met het reguliere onderwijs en dat levert een mooie kruisbestuiving op. Zo wordt de aandacht die wij schenken aan innovaties binnen de sector ook verwelkomd door het reguliere dagonderwijs.

Ook heeft LTO Nederland in 2016 een bijdrage geleverd aan de Ontwikkelingsagenda Groen Onderwijs. Agrarische Onderwijs Centra (AOC’s), Agrarische hogescholen, Wageningen Universiteit, overheden en bedrijfsleven hebben hierin de koers van het onderwijs tot 2025 opgeschreven. 

Enkele speerpunten:

  • de verdere intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
  • werken aan onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt
  • focussen op innovatie en internationalisering.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.