Open Teelten bomen vaste planten 3 wgslijn

Meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk

Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers, zag het er lang naar uit dat ze op basis van de quotumregeling verplicht zouden worden een minimum aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Inmiddels heeft de overheid besloten voorlopig af te zien van de quotumregeling indien voldoende mensen met een arbeidsbeperking worden geplaatst bij bedrijven.

LTO Nederland heeft deze handschoen opgepakt binnen het Sectorplan Agro en Groen. In het project Agro Werkt Onbeperkt heeft LTO Nederland in 2016 met name ingezet op voorlichting aan agrarische ondernemers over begeleiding en subsidie. Zo vertellen we aan de hand van voorlichtingsfilmpjes het eerlijke verhaal over het werken met arbeidsgehandicapten.

Verder is in onder meer Friesland, Flevoland en Noord-Limburg gestart met een pilot. Doel daarvan is vooral om betrokken partners zoals het UWV, gemeente, sociale werkvoorziening en agrarische ondernemers samen te brengen. De ervaringen over 2016 zijn positief. Meer ondernemers zijn bereid om een arbeidsbeperkte in dienst te nemen; ook omdat ze ontzorgd worden bij de administratieve afhandeling.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.