|||

Diergezondheid

Veeziekten komen al eeuwenlang voor en zijn geen uitwas van de moderne intensieve veehouderij. Vroeger was de enige manier om dierziekten te bestrijden, het afmaken van dieren en ze vervolgens te begraven of verbranden. Vanaf 1900 nam de ontwikkeling van vaccins een vlucht en vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd de toepassing van antibiotica bij de mens mogelijk.

Vanuit de portefeuille diergezondheid focussen wij ons met name op het voorkomen van dierziekten. Dit doen we door vraagstukken over zoönose en antibioticareductie volledig en proactief met de sectoren aan te pakken. We richten ons bij projecten op onder andere communicatie en de ontwikkeling van handvatten voor de veehouder. Ook stimuleren en organiseren we de dialoog  tussen dierenarts en huisarts; dierenarts, erfbetreder en veehouder en dialogen tussen veehouder en omgeving. Daarnaast zijn we actief in het netwerk van de humane en veterinaire wereld om tijdig van actuele zaken op de hoogte te zijn en partijen samen te brengen.

Persoon vrouw

Rozan van Rossum

Themaspecialist Gezonde Dieren

Neem contact op met Rozan

Frits Mandersloot

Frits Mandersloot

Coördinator LTO Noord Fondsen

Neem contact op Volg op Twitter

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.