Aandacht voor Blauwtong

Momenteel is er nog steeds uitbreiding van het beperkingsgebied in Frankrijk door positieve gevallen van Blauwtong 8.

 Vanuit Diergezondheid zetten wij ons in om in gesprek met farmaceuten komend voorjaar het vaccin tijdig beschikbaar te hebben. Daarnaast volgen wij met omringende landen actief de verspreiding van Blauwtong en informeren wij onze leden via nieuwsbrieven.