Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

In de veehouderij bestaan veel onduidelijkheden rondom vraagstukken, die feitelijk onderbouwd zijn en vraagstukken, die politiek geladen zijn.

Een kennisplatform veehouderij kan fungeren als hét platform dat onderbouwd in samenwerking met wetenschappers antwoord geeft op bepaalde vraagstukken gerelateerd aan de veehouderij en gezondheid.

LTO Diergezondheid participeert zowel in het expertiseforum als het communicatieforum van het kennisplatform en brengt daarbij de kennis vanuit de sector in.