enquete, enquête

Hoe vindt u dat het gaat met de dieren in Nederland?

Uitnodiging deelname aan enquête.

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)* bestaat 25 jaar. In dat kader organiseert de RDA een enquête over hoe we in Nederland aankijken tegen en omgaan met dieren. Naast deze publieksenquête vragen we ook aan mensen die dagelijks met dieren werken hoe zij aankijken tegen de omgang met dieren in Nederland. We willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze enquête. Het is volledig anoniem en de resultaten worden in het voorjaar van 2019 door de RDA gepubliceerd. Dit gebeurt onder andere via de website van RDA.

Klik hier voor de enquête. Deze link is beschikbaar tot en met 11 november en het invullen duurt ongeveer een kwartier.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

*De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken. Voor meer informatie zie www.rda.nl


Bron: LTO Nederland