Landschap

Blauwtong in België

In België (provincie Luxemburg) is Blauwtong vastgesteld. België wordt daarmee per 28 maart 2019 officieel beperkingsgebied voor Blauwtong (BT) serotype 8.

De aanwijzing als beperkingsgebied houdt in dat de export van levende herkauwers uit België naar blauwtongvrije gebieden, zoals Nederland, aan voorwaarden is gebonden. De exacte en actuele voorwaarden zijn te vinden op de site van de NWVA (zie onderstaand voor de links). In het kort de consequenties:

Import vanuit België
Import van herkauwers uit België is aan regels gebonden en zal door aanvullend onderzoek, quarantaine of vaccinatie lang duren. De Belgische autoriteiten zijn daarbij verantwoordelijk voor de certificering en controle van zendingen.

Export 
Wanneer vanuit Nederland herkauwers worden geëxporteerd en het transport gaat door een beperkingsgebied naar een vrij gebied dan moeten het vervoermiddel of de dieren worden behandeld met een in Nederland door het CTGB toegelaten insecticide. De NVWA merkt bij certificering dat nog vaak middelen gebruikt worden die niet als insecticide toegelaten zijn in Nederland of die niet overeenkomstig de voorschriften worden toegepast. We roepen daarom nadrukkelijk op om alleen middelen te gebruiken die toegelaten zijn voor gebruik als insecticide bij dieren en in dierverblijven. Toegelaten middelen zijn te vinden in het protocol vervoer herkauwers van de NVWA.

Vaccinatie
In Nederland mag u uw dieren vaccineren tegen Blauwtong serotype 8. Helaas zijn de vaccins nu niet beschikbaar in Nederland. Wanneer u uw dieren wilt vaccineren raden wij u aan deze vraag bij uw dierenarts neer te leggen. Grote factor in het ter beschikking komen van vaccins voor de Nederlandse markt is de vraag naar vaccins.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Op woensdag en donderdag 24 en 25 april 2019 organiseren LTO en GD gezamenlijk twee voorlichtingsavonden voor schapen- geiten- en rundveehouders over blauwtong. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Meer informatie:

Nederland:
Protocol vervoer levende producten van herkauwers (sperma, embryo’s en eicellen)
Protocol vervoer herkauwers

België:
Actualiteit Blauwtong

Europa:
De actuele situatie van de beperkingsgebieden van de diverse lidstaten

Blauwtong 27 maart

(klik op de kaart om deze te vergroten)