Blauwtong

Vaccineren tegen blauwtong is mogelijk

Nu er naast Zuid-West Duitsland ook blauwtong serotype 8 gevonden is in de provincie Luxemburg van België, waarmee België volledig tot beperkingsgebied is uitgeroepen, komt het virus erg dichtbij.

Het is inmiddels dan wellicht ook niet meer de vraag of we in Nederland onze vrij status kwijtraken maar eerder wanneer dit gaat gebeuren. 

Tot nu toe zijn het virus en de antistoffen tegen het virus in de ons omringende landen alleen aangetoond bij de monitoring. Van klinische symptomen in België en Duitsland is (nog) geen sprake. Vanuit Frankrijk komen er wel signalen van afwijkende en zwakke kalveren. In hoeverre deze symptomen geheel of gedeeltelijk aan blauwtong toegeschreven kunnen worden, is helaas nog niet duidelijk. We hopen hier snel meer over te kunnen melden.

Verschijnselen
Blauwtong is een virus dat wordt overgebracht door knutten, hele kleine bloed zuigende muggen. Blauwtong veroorzaakt met name klinische ziektebeelden bij schapen maar alle herkauwers zijn gevoelig.

  • Bij schapen zijn de verschijnselen hoge koorts, neusuitvloeiing, dikke lippen, speekselen, rode tot paarsblauwe slijmvliezen, een dikke tong en wonden aan de zijkant van de tong, op de tandeloze rand van de kaak en op de wangen. Verder wordt oedeem (zwelling) tussen de kaaktakken gezien en kreupelheid (door gezwollen kroonranden met pijn), veel liggen, staan met poten bij elkaar en een bolle rug.
  • Bij koeien verloopt de ziekte vaak symptoomloos maar ook bij koeien kunnen de ernstige symptomen zoals bij het schaap worden waargenomen.
  • Zowel bij het schaap/geit als bij het rund kunnen vruchtbaarheidsproblemen voorkomen: verwerpen, abortus en geboorte van afwijkende dieren.

Mocht u zaken zien, die u niet vertrouwt, neem dan contact op met uw dierenarts. 

Blauwtong is een meldingsplichtige ziekte volgens artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Elke verdenking dient dan ook gemeld te worden bij de NVWA.

Voor dieren die besmet raken met blauwtong, is er geen echte behandeling. De behandeling is met name gericht op ondersteuning met behulp van onder andere pijnstilling, ontstekingsremming en extra verzorging.

Vaccinatie
Voorkomen is beter dan genezen en u kunt uw dieren dan ook laten vaccineren tegen blauwtong serotype 8. Vaccinatie is toegestaan, mits met een geregistreerd en niet-levend BTV-8 vaccin. Lange tijd is het vaccin niet leverbaar geweest maar hier komt komende weken verandering in. Wanneer u uw dieren wilt beschermen is het advies dan ook om contact op te nemen met uw dierenarts. Ook export van uw dieren zou een extra overweging kunnen zijn om te starten met vaccinatie (voor landen specifieke informatie zie de site van de NVWA).

Meer informatie
Voor wie meer wil weten heeft LTO Nederland, in samenwerking met de GD, twee voorlichtingsbijeenkomsten over blauwtong georganiseerd. Gekozen is voor twee bijeenkomsten in het Zuiden i.v.m. de ligging t.o.v. het risicogebied. Naar behoefte is het mogelijk om ook in andere regio’s een informatieavond te organiseren.

  • Maandag 8 april a.s. om 20.00 uur in ’t Zand, Bestseweg 52, 5688 NP te Oirschot
  • Dinsdag 16 april a.s. om 20.00 uur in “Ons Boerenerf”, Banendijk 5, 6034 SV te Nederweert-Eind

Meer informatie is ook te vinden op de website van ec.europa.eu en op de website van de NVWA