Last van zwerfafval

Ongeveer een jaar geleden heeft LTO Nederland zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Als medeondertekenaar maakt LTO zich samen met bijna 1000 bedrijven, verenigingen, gemeenten en andere organisaties hard voor het invoeren van statiegeld op kleine petflesjes en blikjes. Al het zwerfafval in bermen en op percelen langs de openbare weg is een doorn in het oog.

De staatsecretaris is vooralsnog van mening dat er geen statiegeld op kleine petflessen en blik geheven hoeft te worden, zij laat het voorkomen van zwerfaval liever over aan de producenten. Terwijl in ons omringende landen blijkt dat het invoeren van statiegeld daadwerkelijk helpt om het zwerfafval te verminderen.

In Vlaanderen is onderzoek gedaan naar scherp-in bij koeien na het eten van blikjes in het voer. In België zijn het afgelopen voorjaar bovendien diverse acties geweest om burgers en politiek bewust te maken van de overlast en de gevaren. rel="noopener noreferrer"

De Statiegeldalliantie wil dat ook graag in Nederland opzetten. Zij zoeken daarvoor een boer, bij voorkeur veehouder, die zelf de impact van blik in het gras wil laten zien. Is dit iets waar u zich aan ergert, dan is dit het moment om daar aandacht voor te vragen.

Neem contact op met uw regionale LTO organisatie of met Jeannette van de Ven - LTO NL 'Portefeuillehouder Gezonde dieren', dan proberen we samen het zwerfafval terug te brengen.

Bron: LTO Nederland