blikje boer, kapot, scherp

Wat is de vervolgschade van zwerfafval?

Nu de scholen weer zijn begonnen, is het weer druk met fietsende scholieren op de weg.

Dit vraagt de nodige aandacht van de overige weggebruikers. Zeker in tijden van oogstwerkzaamheden is het opletten! Niet alleen in deze periode, maar ook in de vakantie zien we een toename van zwerfafval in de bermen en perceelranden. Maar hoe ernstig is dat nu? Rijkswaterstaat doet daar onderzoek naar en vraagt uw hulp. Met het invullen van een korte enquête kunt u mede inzichtelijk maken wat de vervolgschade is. Iedereen die zijn dieren weidegang biedt of ruwvoer verstrekt is welkom om te reageren.

Het onderzoek is onderdeel van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ), uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. De anonieme vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van beleidsdoelen voor zwerfafval. Wij vragen u daarom om de vragenlijst in te vullen en de veehouderij een stapje verder te helpen.

Deze enquête is voor alle veehouders van rundvee, paarden, schapen, geiten, varkens en pluimvee die weidegang of een uitloop te hanteren, of waar (berm)gras, hooi of kuil gevoerd wordt.

Klik hier voor de enquête.

Bron: LTO Nederland