geiten

Financiering dierziektebestrijding: heffingen Diergezondheidsfonds kleine herkauwer

Afgelopen dinsdag is het zogenaamde heffingenbesluit gepubliceerd waarin de tarieven per dier zijn vastgelegd voor het Diergezondheidsfonds (DGF) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vanuit het DGF worden de kosten die gepaard gaan met preventie, monitoring en bestrijding van dierziekten betaald. Ook financiële vergoedingen bij ruimingen vanwege besmettelijke ziektes worden uit het DGF betaald. Vanuit het basisprincipe dat veehouders zelf verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van hun dieren dragen veehouders verplicht bij aan het DGF. Maar ook de Europese Unie en het ministerie van LNV dragen hier aan bij.

Afspraken over de kosten van het DGF worden elke vijf jaar opnieuw vastgelegd in een convenant tussen LNV de betrokken sectoren. Deze zomer is het nieuwe convenant afgesloten. In eerdere convenanten werd 1 plafondbedrag voor schapen en geiten samen vastgesteld met als gevolg dat de heffingen voor deze dieren hetzelfde waren. In het nieuwe convenant dat per 2020 ingaat en waarover begin 2021 geheven wordt zijn deze sectoren voor het eerst apart benoemd. Gevolg is ook dat de tarieven anders zijn. Argument hiervoor is dat de manier van houden in deze twee sectoren verschilt. Voor schapen bedraagt het tarief EUR 0,896 per dier en voor geiten EUR 1,291 per dier.