Brede samenwerking om hittestress op bedrijven te voorkomen

De zomers van 2018 en 2019 waren extreem warm en droog. En ook voor deze zomer wordt opnieuw heet en droog weer voorspeld met meerdere hittegolven.

Aan het eind van de week kan het tot een eerste hittegolf komen, er wordt plaatselijk al 30 graden voorspeld. De hitte heeft niet alleen een impact op de natuur maar zeker ook op landbouwhuisdieren. LTO Nederland heeft de hitteperiode 2019 eind vorig jaar zorgvuldig geëvalueerd met onder andere veehouders en dierenartsen. Samen met hen wordt nu gewerkt aan een Hitteplan 2.0 en de ontwikkeling van een Temperature Humidity Index (THI).

Praktische maatregelen worden nu al genomen
De evaluatie heeft tot nieuwe inzichten geleid welke concrete maatregelen goed en welke minder goed werken om hittestress te voorkomen en met welke maatregelen veehouders de extreme weersomstandigheden het hoofd kunnen bieden. Er gebeurt namelijk al heel veel. Ook is duidelijker geworden waar er kennishiaten bij veehouders zitten. Extra ventilatoren en vernevelaars in de stal kunnen helpen om hittestress te voorkomen. Ook het koelen van daken met water en het creëren van extra schaduwplekken in de wei dragen bij aan de preventie. In sommige gevallen is het comfortabeler voor dieren als zij ‘s nachts naar buiten worden gelaten en kleinere porties gevoerd krijgen. Simpele tips, die een grote positieve impact kunnen hebben.

“We moeten als boeren er zelf voor zorgen dat we door extreme hitte niet voor verrassingen komen te staan. Het is in ieders belang om maatregelen te nemen en schade en hittestress bij onze dieren te voorkomen. Met extra regelgeving hou je het weer niet tegen en wordt niets toegevoegd aan de inspanningen van de boeren zelf. Veehouders hebben immers een intrinsiek en economisch belang om calamiteiten te voorkomen”, aldus Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland. Zij verwacht dan ook veel van het Hitteplan 2.0.

Kritische waarde voor elke diergroep anders
Het Hitteplan 2.0 moet gaan leiden tot tiendaagse hittestressvoorspellingen. Deze voorspellingen kunnen veehouders online raadplegen. Zij krijgen informatie welke zaken extra aandacht behoeven en hoe zij extra alert kunnen anticiperen op extreme hitte. Basis van het hitteplan is de Temperature Humidity Index (THI). Temperatuur en luchtvochtigheid worden gecombineerd tot een kritische waarde, een maat voor de hittestress die dieren ervaren. Deze THI is voor elke diergroep anders. Het streven is om aan die kritische waarde per diercategorie een specifieke set adviezen te koppelen om hittestress beheersbaar te maken. Zo biedt de THI een goede basis voor protocollair werken.

Van der Ven: “Protocollair werken is het uiteindelijke doel. Daarvoor wordt een site ingericht met praktische adviezen, toegesneden per sector en diercategorie. Minister Schouten is inmiddels op de hoogte van dit initiatief en ondersteunt de inspanning van de ketenpartijen om met behulp van de THI hittestress te voorkomen.” De eerste tips op basis van de THI worden binnen enkele weken verwacht. Tegen het eind van de zomer is de THI volledig operationeel. Het is de bedoeling dat de THI jaarlijks in september/oktober door een brede coalitie van stakeholders wordt getoetst aan de meest recente inzichten.

 

Bron: LTO Nederland