Temperatuurgrens voor lange afstand transporten omlaag naar 30 graden

De temperatuurgrens voor veetransporten over lange afstanden gaan omlaag van 35 naar 30 graden Celsius.

De NVWA geeft geen certificaat meer af voor transporten met een duur van meer dan 8 uur, als op (een deel van) de betreffende route een buitentemperatuur wordt voorspeld van 30° C of meer. Tot nu toe lag die temperatuur op 35° C. Minister Schouten heeft dit besloten in navolging van de Europese Commissie en andere Europese lidstaten. 

Aldus de Kamerbrief . Deze nieuwe werkwijze kan bij langere perioden van warm weer in met name Frankrijk en Spanje, gevolgen hebben voor de export van biggen naar Spanje. De NVWA kan uitzonderingen toestaan als de aanvrager een reisjournaal kan overleggen waarmee wordt aangetoond dat de temperatuur in de wagen niet boven de 30° C komt. Dat door transport in de avond, nacht en vroege ochtend en/of vervoer met vrachtwagens met actieve koeling van voldoende capaciteit. Dit eventueel in combinatie met een verlaging van de beladingsgraad. Het advies van de POV aan varkenshouders die biggen exporteren naar Spanje is, om bij perioden van hitte, vooraf goed met de exporteur / transporteur te overleggen en te zorgen voor een goed reisjournaal.

Bron: Gezonde dieren