blikje boer, kapot, scherp

Internetconsultatie statiegeld tegen zwervende blikjes

Zwerfafval is een probleem voor boeren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt op dit moment regelgeving voor statiegeld op blikjes voor.

Als de hoeveelheid zwerfafval niet fors vermindert dan wordt in 2021 besloten om statiegeld op blikjes in te voeren. Het ministerie is een internetconsultatie gestart. LTO Nederland zal namens haar leden een inbreng leveren.

Blikjes in bermen en landerijen komen terecht in het kuilgras dat dieren, vooral rundvee, te eten krijgen. Het gras wordt gehakseld om in te kuilen, de blikjes dus ook. Koeien krijgen de versnipperde blikjes vervolgens binnen via het voer.

De scherpe delen van de blikjes veroorzaken schade in de voormagen van koeien; het prikt in de wand van de netmaag. Schade aan de maagwand, maar bij perforatie vaak ook buikvliesontsteking en abcesvorming, zelfs borstvliesontsteking en soms ontsteking van het hartzakje komen voor. Dit leidt niet zelden tot de dood van de koe. Elk jaar lopen naar schatting 12.000 koeien letsel op door het binnenkrijgen van scherp afval. Zo’n 4.000 runderen overleven dat niet.

Naast het veroorzaakte dierenleed en de schade voor de veehouder, is het Nederlandse zwerfvuil een flinke maatschappelijke kostenpost van circa 250 miljoen euro per jaar.

Statiegeld
LTO heeft zich daarom in 2018 aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Die organisatie pleit voor een snelle invoering van statiegeld op blikjes, om zo de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. Ook vragen we regelmatig via de media aandacht voor de gevaren van blikjes voor vee.

En met succes. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt inmiddels een ‘besluit Metalen Drankverpakkingen’ voor. Daarmee worden producenten verplicht statiegeld in te voeren voor blikjes. Wanneer het gestelde doel van 70-90% zwerfafvalreductie niet wordt bereikt, wordt in 2021 besloten tot het invoeren van statiegeld op blik.

Bijdrage internetconsultatie
LTO Nederland zal een reactie indienen bij de internetconsultatie. Leden worden uitgenodigd om hun ervaringen met scherp-in en mening over statiegeld op blikjes te delen met LTO, zodat we dit kunnen betrekken in onze reactie. Een bijdrage leveren kan via Rozan van Rossum, themaspecialist Gezonde Dieren (rvrossum@lto.nl). Boeren kunnen uiteraard zelf ook een reactie bij de internetconsultatie van het ministerie indienen, via deze link.

Bron: LTO Nederland