stallen

Vragenlijstonderzoek veehouderij & gezondheid

Wat is de toekomst van intensieve veehouderij? Hoe kunnen we als maatschappij een duurzame veehouderij bevorderen?

Gezondheidseffecten voor omwonenden, gevolgen voor het milieu en dierenwelzijn zijn onderwerpen waar de meningen soms sterk over verschillen. Amsterdam UMC (Vrije Universiteit) voert onderzoek uit en vraagt daarom aan onder andere boeren, burgers, beleidsmedewerkers, gezondheidsprofessionals en wetenschappers hoe zij er over denken.

Dit is de tekst uit een nieuwsbericht van het Kennisplatform Veehouderij en Gezondheid. Het is belangrijk dat er een evenwichtige balans aan reacties komt. Dus ook van veehouders. Doe mee aan het vragenlijstonderzoek! Deelname kost ca. 15 minuten en is anoniem. Uw mening, zorgen en ideeën zijn heel waardevol voor het onderzoek!

Doe mee aan het onderzoek!

Bron: LTO Diergezondheid