Dierenwelzijn verhogen met project IMAGEN

Op woensdag 21 oktober jl. vond de digitale kick-off bijeenkomst plaats van IMAGEN. IMAGEN is een bijzonder project waarin verschillende universiteiten hun eigen specialisme gebruiken om samen met het bedrijfsleven vooruitgang te boeken op het gebied van dierenwelzijn.

De Technische Universiteit Eindhoven zal haar technische kennis over video- en data-analyse inzetten om individuele dieren in hun huisvesting te kunnen volgen. Als dat lukt, is het ook mogelijk om sociale interacties, positief en negatief, waar te nemen en te meten hoe vaak ze voorkomen.

De interpretatie van gedragingen is de expertise van Wageningen University en de Universiteit Utrecht. Het uitvoeren van sociaal gedrag, zo is de aanname, komt het welzijn van dieren ten goede. Er zijn aanwijzingen dat sociaal gedrag wordt beïnvloed door genetische factoren. Daarnaast is het voor sociaal gedrag van belang dat de huisvesting daartoe uitnodigt.

Wanneer je met behulp van technische expertise in staat bent om sociaal gedrag geautomatiseerd waar te nemen en te kwantificeren, kun je onderzoeken welke rassen of lijnen meer sociaal gedrag vertonen en welke huisvesting dat gedrag zoveel mogelijk bevordert. Samenwerking met fokkerijorganisaties (Hendrix Genetics, TOPIGS Norsvin) en stallenbouwers (Vencomatic) die deze kennis praktisch kunnen toepassen maakt de cirkel rond. Gebruik van de meet- en analyse methoden in managementsystemen voor het primaire bedrijf stelt veehouders in de toekomst in staat om afwijkingen snel te detecteren en zo in een vroege fase in te grijpen en het welzijn te waarborgen (Noldus, Farm Result, Sorama).

LTO is aangesloten bij dit project. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de video’s hieronder – deze zijn gemaakt over de verschillende deelonderzoeken.

 


Bron: LTO Nederland