Bart Gussinklo

Preventie en aanpak verminderde zorg landbouwhuisdieren

Verminderde zorg van landbouwhuisdieren is onacceptabel en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Tijdig signalen herkennen en actie ondernemen is de verantwoordelijkheid van iedereen. Ook u, als agrarisch ondernemer, kunt zelf veel doen om verminderde zorg van de veestapel bij collega-agrarische bedrijven tot een minimum te beperken. Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren kan u daarbij helpen. Maar ook als u veehouder bent en over uw eigen situatie zaken wilt bespreken met het Vertrouwensloket, kunt u hier terecht.

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren richt zich samen met beroepsmatige bezoekers, de erfbetreders, op preventie, tijdige signalering en het bieden van vroegtijdige hulp. Want juist als de hulp op tijd komt, kan verminderde zorg voor dieren voorkomen worden. Daarom is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium de signalen te herkennen en actie te ondernemen. Het Vertrouwensloket heeft speciale zorg- en begeleidingsteams, die ondernemers kunnen helpen om zaken weer ‘op de rit’ te krijgen, zodat erger wordt voorkomen.

Natuurlijk is het niet gemakkelijk om, als u signalen hebt dat het bij een collega-ondernemer minder goed gaat, hier actie op te ondernemen. Toch is het juist goed om dit wel te doen, want melden = helpen. Maar voordat u een melding bij het loket doet, kunt u het ook eerst bespreekbaar maken met de ondernemer zelf of met partijen om de ondernemer heen. Wellicht komt u samen met hen tot een goede oplossing of kunt u samen met hen om de tafel met de collega-ondernemer.

Hoe kunt u signaleren en acteren? Speciaal voor leden en bestuurders van LTO Noord hebben we hiervoor een stappenplan opgesteld en is er informatie beschikbaar van het Vertrouwensloket. Deze documenten vindt u hier. Let op! Voor deze informatie moet u ingelogd zijn.

Wilt u meer weten over het Vertrouwensloket? Kijk dan op de website van het loket. Op deze website leest u wat u kunt doen!