Preventieregeling herzien

De portefeuille Diergezondheid participeert in een project dat het ministerie van Economische Zaken en de NVWA zijn gestart. Het doel daarvan is het herzien van de preventieregeling (wetgeving rondom besmettelijke en bestrijdingsplichtige dierziekten).

Ons doel daarbij is om ervoor te zorgen dat het beschermingsniveau gegarandeerd blijft, maar met minimale administratieve lasten voor de veehouder. Met een focus op diergezondheid, dierenwelzijn, bioveiligheid en transparantie moeten er garanties kunnen worden geboden zonder vervelende bijwerkingen.

De doelstelling moet zijn: makkelijker waar het kan, beter waar het moet, maar alles in het licht van de risicobeperking.