1. Aanpak van IBR en BVD in volgende fase

    De Nederlandse rundveehouderij wil de dierziekten IBR en BVD uitroeien. Om dat te realiseren heeft de stuurgroep een landelijke aanpak opgezet. Deze gaat op 1 april 2018 een volgende fase in.

  2. Plan van aanpak vitaal kalf

    In 2016 heeft LTO Nederland met Stichting Brancheorganisatie Kalveren, NZO en Vee en Logistiek Nederland gewerkt aan het 'Plan van Aanpak Vitaal Kalf'. Doel van het plan is optimale zorg voor het kalf. Centraal staat meer transparantie in de keten en betere informatie-uitwisseling, onder meer ...