Sectorale vraagstukken

Naast de vaste dossiers, participeert en verdiept de portefeuille Diergezondheid zich ook in sectorale vraagstukken over diergezondheid.

Zo ligt er in de schapenhouderij en geitenhouderij nog de vraag voor een aanpak Chlamydia Abortus.

In de paardenhouderij wordt er sinds twee jaar gemonitord op West Nile-virus en Infectieuze Anemie. LTO Noord zet zich de komende jaren in voor de voortzetting van deze monitoring.

In de pluimveehouderij is sprake van een toename van Chlamydia Pssitacose. Er is een groot humaan-veterinair project opgezet dat we op de voet volgen. We onderzoeken of er aanknopingspunten zijn om deze bacterie te bestrijden.

In de varkenshouderij volgen we nauwgezet de PED-besmetting en zetten we in op goede hygiënemaatregelen.