Terugdringen gebruik antibiotica

Het expertpanel van de Autoriteit Diergeneesmidelen (SDa) heeft vastgesteld dat het antibioticagebruik voor veterinaire doeleinden in 2016 verder is gedaald. Deze reductie is gerealiseerd op basis van vrijwilligheid en zelfregulering.

Dit laat volgens ons zien dat partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Het toont ook aan dat de aanpak met een bedrijfsgezondheidsplan, bedrijfsbehandelplan, 1-op-1 overeenkomst veehouder-geborgde dierenarts en centrale registratie van antibioticavoorschriften in een sectorale database vruchten afwerpt.

Onderzoek door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad laat zien dat reductie van het antibioticagebruik ook leidt tot een afname van de resistentie tegen antibiotica.

Belonen
Vanuit Diergezondheid zetten wij ons in voor een systeem, waarbij bedrijven met aantoonbaar goede resultaten (streefwaardeniveau) beloond zouden moeten worden met extra ruimte. Bedrijven, die nog niet op het goede niveau (actieniveau) zijn aanbeland, worden zo gestimuleerd om het diergezondheidsmanagement naar een hoger niveau te brengen.

Daarnaast zetten wij bij de overheid in op streng optreden tegen illegaal gebruik en import.