Geef u op voor boerenpanel over nieuwe mestbeleid

Een portefeuillehouder Gezonde Dieren die over mest schrijft, het moet niet gekker worden. Toch is het onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gezonde dieren produceren kwalitatief goede mest, en goede mest is cruciaal voor de bemesting van de bodem waarop o.a. weer veevoer groeit. Een gezonde vruchtbare en weerbare bodem is in het belang van ons allemaal, dus ook van veehouders. En vaak hebben we kritiek op het Nederlandse mestbeleid, we worden teveel aan banden gelegd, de normen kloppen niet en ga zo maar door. Als u die mening bent toegedaan, dan is het nu tijd om op te staan.

Oproep
Het Ministerie van LNV is namelijk op zoek naar leden voor een boerenpanel om het mestbeleid te toetsen aan de realiteit van alle dag. Gezien de samenstelling zijn zij vooral op zoek naar varkenshouders, pluimveehouders en akkerbouwers. Dit is een uitgelezen kans om uw gezonde boerenverstand te laten spreken, dus geef u op!

Voor het boerenpanel, dat plaats zal vinden op 29 augustus aanstaande, zijn nog enkele plekken beschikbaar. Als u hieraan zou deel willen nemen of iemand kent die graag in dit proces betrokken wil worden, horen wij dit graag. We zijn met name nog op zoek naar ondernemers vanuit de akkerbouw, pluimvee- en varkenshouderij.

U kunt hiervoor via herbezinningmestbeleid@minlnv.nl contact opnemen.

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.