grazende koe

Selectief keuren door NVWA

Enige tijd geleden heb ik samen met een bestuurder van de vakgroep Melkvee een overleg gehad met de NVWA. Op de agenda stonden de misstanden op enkele slachthuizen in Noord-Nederland.

Er werden feiten getoond van dieren die niet op transport hadden gemogen, een toenemend aantal transporten van runderen uit het noorden van het land naar België en bedreiging en intimidatie van NVWA-personeel. Onze argumenten dat er soms erg selectief gekeurd wordt, vooral bij de slachtlijn, hebben we kunnen delen. Het keuren bij aanvoer van vee op transportwaardigheid lijkt veel uniformer te zijn in binnen- en buitenland. De NVWA zou hierover berichten aan de Minister en inmiddels is er een kamerbrief uit

In het overleg is steeds gepleit voor verantwoordelijkheden bij iedere schakel in de keten. Als veehouder heb je één beslismoment als je een dier af wilt voeren naar de slacht. Je bepaalt of het dier transportwaardig is. Zo ja, dan bepaal je of het dier slachtwaardig is, m.a.w. geen ontstekingen, residu van medicijnen etc. Een goede controlevraag vind ik altijd: 'Zou ik het vlees zelf willen eten?'

Als het dier niet transportwaardig is, dan kun je de keuze maken tussen laten euthanaseren of een noodslachting. In het noorden van het land loopt een pilot met een mobiele dodingsunit om het dier op het erf te slachten zonder de beperkende voorwaarden van een noodslachting. Dit wel onder controle van de NVWA. Als alles doorgaat, wordt deze methode ook verder in het land toegestaan. Aan u dus de taak om goed en kritisch te beoordelen op transportwaardigheid én slachtwaardigheid. En u bent natuurlijk vrij om af te stemmen met uw dierenarts of handelaar.

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.