Voorbeeldbedrijven brengen dieselverbruik in kaart

De drie voorbeeldbedrijven in Utrecht hebben het verbruik van diesel gemeten over het jaar 2016. Op basis hiervan wordt een plan per bedrijf opgesteld, met maatregelen die genomen kunnen worden om het verbruik te reduceren. De mogelijke besparingen op het dieselverbruik zijn binnen de melkveehouderij nog relatief onbekend. Voorbeeldbedrijf Oskam uit Leusden: ‘Dieselverbruik is voor mij een blinde vlek: ik denk er pas aan als ik moet tanken en ik heb geen idee wat ik kan doen om zuiniger te rijden met de trekkers en de shovel.’

Bij het verzamelen van de dieselgegevens is er bewust gekozen om zowel het directe als het indirecte verbruik in kaart te brengen. Het directe verbruik is de dieselolie die door eigen machines en werktuigen wordt verbruikt, het indirecte verbruik betreft het dieselverbruik van de loonwerker.

Vergelijkbare bedrijven
Het huidige verbruik van de voorbeeldbedrijven wordt vergeleken met cijfers uit eerder onderzoek dat gedaan is onder 50 melkveebedrijven in de Provincie Utrecht. Op deze bedrijven wordt gemiddeld 204 liter per ha verbruikt. Hierbij is het van belang om de intensiteit mee te nemen. Hoe intensiever een bedrijf, hoe hoger het dieselverbruik per ha. Dit komt omdat het dieselverbruik van het ‘stalwerk’, zoals voeren, door minder ha wordt gedeeld. Voor dieselverbruik per ton melk is het omgekeerde in sterkere mate het geval: hoe intensiever een bedrijf, hoe lager het dieselverbruik per ton melk, omdat het dieselverbruik van de aan- en afvoer van respectievelijk (ruw)voer en mest niet wordt meegenomen.

 

Oskam

Peek

Gemiddeld

10% laagst

10% hoogst

Totaalverbruik*

12.300

14.959

10.777

8.389

9.550

Melk per ha

21.333

15.957

17.354

20.137

11.472

Dieselverbruik per ha

227

159

204

168

220

Diesel per 1.000 kg melk

12,8

10,0

12,6

8,4

19,9

 

*Voorbeeldbedrijf Veldhuizen is nog niet meegenomen in de vergelijking, omdat nog niet alle verbruiksgegevens van zijn bedrijf bekend zijn.

Aan de spreiding van deze cijfers is te zien hoe de verbruikscijfers van bedrijven uiteen lopen.  Ongeveer 50 liter diesel per hectare is het verschil tussen de hoogste en laagste 10% verbruikers (diesel per 1.000 kg melk). Met 227 liter per ha zit het bedrijf van Oskam boven het gemiddelde, terwijl Peek ver onder het gemiddelde zit. Per 1.000 kg melk komt het verbruik dichter bij elkaar. Bij de 10% bedrijven met het hoogste en laagste verbruik per 1.000 kg melk is de invloed van de intensiteit duidelijk te zien.

Verbruik per activiteit
Naast het bovengenoemde totale verbruik is een poging gedaan om het verbruik per activiteit in kaart te brengen. Hiervoor hebben de voorbeeldbedrijven per activiteit metingen gedaan per ha en/of per uur. Zie onderstaande grafieken met de verdeling van het dieselverbruik op de voorbeeldbedrijven Oskam en Peek.

 

*De komende tijd gaan de voorbeeldbedrijven verder met meten om nog meer cijfers inzichtelijk te krijgen.

Plan van aanpak
Adviseur dieselbesparing Teus Verhoeff van PPP Agro Advies gaat de komende tijd met de voorbeeldbedrijven aan de slag met het opstellen van een plan om het dieselverbruik te reduceren. ‘In dit plan werk ik samen met het voorbeeldbedrijf concrete besparingsmaatregelen uit die voor het bedrijf van toepassing zijn. Oskam maakt bijvoorbeeld veel gebruik van zijn shovel en hij ziet een paar aanknopingspunten om te besparen: niet meer stationair laten draaien en het frequenter schoonmaken van filters, met name in de zomer.’

Projectleider Wouter Veefkind van Projecten LTO Noord vult aan: ‘Met dit soort maatregelen willen we in het project een  stap zetten om het dieselverbruik te optimaliseren op de voorbeeldbedrijven en te laten zien aan andere melkveehouders op welke manieren zij diesel kunnen besparen.’  Een aantal van deze maatregelen zijn uitgewerkt in het praktijkblad dieselbesparing. Bekijk hier het praktijkblad.

Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht
Het project Voorbeeldbedrijven is icoonproject binnen het traject Energieneutrale Melkveehouderij en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en LTO Noord Fondsen. Het project wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord. Wilt u meer weten over het project Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht? Bekijk dan de website van LaMi.nl.