Informatiebijeenkomsten over collectieve asbestsanering in Friesland

Vijf LTO Noord-afdelingen in Noord Friesland hebben samen met Projecten LTO Noord het initiatief genomen om collectief asbest te saneren en nieuwe daken te plaatsen. Door deze vraagbundeling zijn gunstige prijsafspraken gemaakt met goede uitvoeringsvoorwaarden. Tijdens een viertal informatiebijeenkomsten in diverse plaatsen in Friesland krijgen agrarische ondernemers en andere geïnteresseerden meer informatie over de kosten, voorwaarden en uitvoering van asbestsanering. Ook wordt tijdens deze avond het nieuwe pilotproject 'Samen ZONder Asbest' geïntroduceerd.

Op 25 september wordt de eerste informatiebijeenkomst georganiseerd in Burgum. De daaropvolgende weken vindt dezelfde bijeenkomst elders plaats in Friesland.

Pilot 'Samen ZONder Asbest'
Met het nieuwe pilotproject ‘Samen ZONder Asbest’ wil LTO Noord in samenwerking met Projecten LTO Noord, ECoop en provincie Friesland een werkwijze ontwikkelen om agrarische asbestdaken te vervangen door zonnepanelen en de opgewekte elektriciteit te leveren aan naburige burgers via de Postcoderoosregeling. Het pilotproject zoekt 20 agrarische bedrijven met een asbestdak die deel willen nemen. Voor dit project heeft provincie Friesland onlangs een subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’ geopend.

Data informatiebijeenkomsten

Heeft u ook interesse in asbestsanering of het nieuwe pilotproject dan bent u van harte uitgenodigd voor een van de informatiebijeenkomsten. Zowel LTO-leden als niet-leden zijn welkom. Toegang is gratis. Hieronder vindt u de data en locaties van de informatiebijeenkomsten:

  • Maandag 25 september om 20.00 uur - Zalencentrum de Pleats (Schoolstraat 82 in Burgum)
  • Dinsdag 3 oktober 2017 om 20.00 uur - Bowlingcentrum De Stolp (Smidsstraat 6 in Sneek)
  • Dinsdag 10 oktober 2017 om 20.00 uur - Zalencentrum Sint Nyk (Baron van Hardenbroekstraat 3 in Sint Nicolaasga)
  • Woensdag 18 oktober 2017 om 20.00 uur - De Koningshof (Prinsenweg 1 in Heerenveen)