Meer dan 400.000 zonnepanelen op agrarische daken

Bij 310 melkveehouders die zijn aangesloten bij zuivelcoöperatie FrieslandCampina worden de komende periode 416.000 zonnepanelen aangebracht. Deze zijn samen goed voor een oppervlakte van ruim honderd voetbalvelden en kunnen daarmee 33.000 huishoudens voorzien van elektriciteit.

De opgewekte elektriciteit is goed voor een vijfde van de stroombehoefte van de Nederlandse productielocaties en kantoren van de zuivelonderneming.

Het ministerie van Economische Zaken verleende in maart dit jaar een subsidie van ruim 200 miljoen euro voor de installatie van panelen. Toen was de exacte invulling en omvang van het zonnestroomproject nog niet helemaal duidelijk.

Vergoeding
De melkveehouders krijgen een jaarlijkse vergoeding van 3 tot 4 euro per paneel voor het beschikbaar stellen van het dak. Ook kunnen zij de groene stroom gebruiken zonder zelf te hoeven investeren in zonnepanelen. Het betreft vooralsnog alleen boeren met daken van minstens 1000 vierkante meter.

Veel belangstelling
Voor de regeling, die afgelopen week in Friesland feestelijk werd geopend, meldden zich maar liefst 1500 melkveehouders aan. In de eerste subsidietranche van 200 miljoen euro is plek voor 310 melkveehouders.

Bron: Nieuwe Oogst