Vraagbundeling zonnepanelen

Opslag van energie uit zonnepanelen

Steeds meer agrarische bedrijven wekken zelf energie op met zonnepanelen.

Met deze bron van energie hebben zij waardevolle stroom in bezit. Energieopslag kan potentieel een verdienmodel voor agrarische bedrijven zijn. Het opslaan van energie kan onder andere door middel van batterijen.

Vaak kan slechts een klein deel van de opgewekte energie uit zonnepanelen door agrarische bedrijven gebruikt worden voor eigen bedrijfsvoering. Er zijn al verschillende ondernemers die energieopslag toepassen op het bedrijf. De kostprijs van batterijen blijkt in veel gevallen echter nog te hoog. De verwachting is dat met de nieuwe regeling voor salderen ook een verdienmodel ontstaat voor (kleinschalige) opslag. Dit kan ook positieve effecten hebben voor het stabiel houden van stroomnetten.

Toekomstige verdienmodellen
Met dit project willen we toekomstige verdienmodellen verkennen met het oog op de veranderende regelgeving omtrent saldering, en de mogelijkheden van energieopslag voor stroomnetten. Tien ondernemers, die in het bezit zijn van zonnepanelen, kunnen meedoen aan dit project. Met hun gegevens gaan we aan de slag om uit te vinden hoe opslag is toe te passen op een agrarisch bedrijf. Dit levert ondernemers informatie om een keuze te maken of dit potentie heeft voor hun bedrijf en of het financieel haalbaar is.

Meedoen?
Neem contact op met Projecten LTO Noord, Ilona Baan – ibaan@projectenltonoord.nl - 0630228105