Registreer maatregelen energiebesparing voor 1 juli

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan bent u verplicht om u voor 1 juli a.s. te registreren bij een e-loket van de overheid en aan te geven welke maatregelen u neemt om energie te besparen. Deze afspraak komt voort uit het Energieakkoord en is recentelijk aangescherpt. Deze informatie helpt u op weg, zodat u op tijd weet wat u moet doen.

Lijst Erkende maatregelen agrarische sector
Vanaf 1 juli 2017 is er een zogenaamde Erkende Maatregelenlijst Agrarisch. Dit is een lijst met maatregelen die u kunt nemen om energie te besparen. De Erkende Maatregelenlijst is een soort checklist en het is niet verplicht om hem te gebruiken. Maar het voordeel is dat, als u de lijst invult, u voldoet aan de voorwaarden van de wettelijke verplichting voor energiebesparing. Als u de lijst niet gebruikt, dient u dus alternatieve maatregelen te nemen. In maart 2019 is een geactualiseerde lijst van deze maatregelen beschikbaar gekomen.

Vanaf 2019: Informatieplicht
Vanaf 2019 geldt er ook een informatieplicht. Dit houdt in dat u - als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt - vóór 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag (de regionale uitvoeringsdiensten) moet hebben gemeld welke maatregelen u hebt genomen om energie te besparen. De overheid heeft een e-loket waarmee u uw bedrijf kunt registreren. Inloggen gaat met e-herkenning. U moet daarbij aangeven welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen.

Toezicht en handhaving
Op het moment dat u kunt laten zien dat u de erkende maatregelen hebt toegepast, voldoet u aan de energiebesparingsverplichting. Het bevoegd gezag zal eerst beginnen met het stimuleren om de maatregelen te nemen. Mocht u als organisatie hier uiteindelijk niet aan voldoen, dan kan een dwangsom volgen.

Hoe werkt de informatieplicht?
Vóór 1 juli 2019 informeert u de overheid welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Er zijn drie mogelijkheden:

• Het uitgangspunt is de Lijst Erkende Maatregelen (EML). Daarop kruist u aan welke de van toepassing zijnde erkende maatregelen zijn genomen
• Is in plaats van een erkende maatregel een alternatieve maatregel genomen, dan moet die net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel
• Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelenlijst beschikbaar is, geven alle genomen maatregelen op die een terugverdientijd van 5 jaar of minder kennen.

Meer informatie
Meer informatie staat op de website van RVO. Bel voor vragen met RVO 088 042 42 42, keuzeoptie 1