Het klimaatakkoord. Wat nu?

Nederland wil 49% CO2 reduceren in 2030. Ook de landbouw staat aan de lat.

Er wordt een reductie van 3,5 Mton CO2 verwacht. 

LTO Nederland heeft daarom samen met verschillende vaktechnische organisaties en ketenpartijen de belangen van boeren en tuinders tijdens de klimaatonderhandelingen behartigd. Daar kwam het in december gepresenteerd ontwerp klimaatakkoord uit voort.

Nu het ontwerp klimaatakkoord op ledenavonden verspreid door het land is besproken, de doorrekeningen van de planbureaus bekend zijn gemaakt en het kabinet daar een eerste reactie op heeft gegeven is het tijd om de tussenstand op te maken.
LTO Nederland zal namelijk, namens u, nader positie in gaan nemen. Wat is de huidige stand van zaken? Lees er HIER meer over.

Bron: LTO Nederland