Evaluatie extreme hitte


Het was vorige week extreem warm. Het hitterecord werd meerdere malen gebroken, met een uiteindelijk maximum van 40.7°C in het Noord-Brabantse Gilze-Rijen.

Heel Nederland ondervond de gevolgen: van bruggen die niet meer dichtgingen tot koelingen in supermarkten die uitvielen, tot hitteklachten en onwel geworden kinderen, volwassenen en ouderen.

De hitte had ook een impact op dieren – bij mensen thuis, in de natuur, en in de landbouw. Veehouders namen tal van maatregelen om het hun dieren zo comfortabel mogelijk te maken en hittestress te voorkomen. Bijvoorbeeld door extra ventilatoren en vernevelaars in de stal te plaatsen, het koelen van daken met water en zorgen voor schaduw in de wei, en door dieren ‘s nachts naar buiten te laten gaan en kleinere porties te voeren.

Het is helaas ook een paar keer misgegaan. De extreme weersomstandigheden hebben, ondanks de extra alertheid, in enkele stallen tot problemen met de ventilatiesystemen geleid. Falende ventilatiesystemen kunnen bij temperaturen zoals die van vorige week heel snel ernstige consequenties hebben. Het treurige nieuws is dan ook dat er door het falen van systemen op een aantal plekken dieren zijn overleden.

“Het waren geen makkelijke dagen en het is verschrikkelijk voor de dieren, de boeren en hun omgeving dat het een aantal keer mis is gegaan”, aldus Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland. “Tegelijkertijd was ik erg onder de indruk van hoe hard iedereen werkte om zo goed mogelijk met de hitte om te gaan. Op social media kwamen onder #geenhittestress heel veel mooie voorbeelden van de maatregelen die boeren namen voorbij. Maar ook de dierenartsen, andere erfbetreders en in een aantal gevallen zelfs de brandweer hebben ontzettend geholpen. Dank daarvoor!”

Evaluatie
LTO Nederland zal de komende tijd onder haar leden en bij andere bij de veehouderij betrokken organisaties inventariseren welke concrete maatregelen goed en minder goed werkten, welke problemen men tegenaan liep, en welke lessen er uit de extreme omstandigheden van vorige week kunnen worden getrokken.

Van de Ven: “We zijn benieuwd naar de nieuwe inzichten. Wat is bijvoorbeeld het verschil in effect en kosten van het natmaken van het dak vergeleken met het plaatsen van vernevelaars? Welke alternatieve voerschema’s zijn mogelijk? Waar zitten eventuele blinde vlekken bij veehouders?  Die kennis willen we ophalen en verder verspreiden.”

Hoewel extreme hitte vaker zal voorkomen ziet de organisatie niets in de oproep van dieractivisten tot extra regelgeving. “Veehouders hebben een intrinsiek en economisch belang om hittestress tegen te gaan en calamiteiten te voorkomen. Met extra wetten hou je het weer niet tegen en voeg je niets toe aan de inspanningen van boeren”, aldus Van de Ven. Vorige week is wel duidelijk geworden dat veehouders, net als de rest van Nederland, moeten anticiperen op extreme hitte. De evaluatie zal daar aan bijdragen.

Bron: LTO Nederland