Ledenavonden over de uitkomsten van de klimaatonderhandelingen

In juni is het kabinetsvoorstel voor het klimaatakkoord gepresenteerd en dit wordt door de politiek gedragen. Wat betekent dit voor u als ondernemer en voor de agrarische sector in zijn geheel?

LTO Nederland organiseert samen met LTO Noord ledenavonden om de uitkomsten van de klimaatonderhandelingen en de weg vooruit met u te bespreken.
Het is belangrijk dat u op de hoogte bent en meepraat. Meld u dus nu aan!

Aanmelden kan hier.

U bent welkom op:

  • Maandag 14 oktober - 20.00 uur - bij Van der Valk in Breukelen (Stationsweg 91)
  • Dinsdag 15 oktober - 20.00 uur - bij Golden Tulip Ampt van Nijkerk (Berencamperweg 4)
  • Donderdag 17 oktober - 20.00 uur - bij Van der Valk in Drachten (Lavendelheide 4)

Op 14 en 17 oktober zal ook nadrukkelijk aandacht zijn voor het onderwerp veenweiden, dat op 15 oktober minder aan bod zal komen. U bent ook welkom op bijeenkomsten buiten uw eigen regio wanneer u meer of minder met het thema veenweiden heeft. We zullen het onderwerp veenweiden op 14 en 17 oktober voornamelijk intern behandelen, zodat we zo open kunnen zijn als we willen. Op de bijeenkomsten over veenweiden die we met partners in de regio’s organiseren is dit lastiger.

Het is een keuze om een aantal meer centrale fysieke ledenbijeenkomsten te beleggen. Daarnaast is er een digitale enquête in voorbereiding, zodat alle leden los van de bijeenkomst de kans krijgen om hun mening te uiten. Daarnaast kunt u tijdens afzonderlijke sectorenbijeenkomsten dit najaar ook in gesprek over wat het klimaatakkoord voor u en de sector betekent.

Aanmelden is van belang om ervoor te zorgen dat we genoeg ruimte hebben en zodat de juiste collega’s en bestuurders aanwezig zijn.

Onderhandelingen
Er is bijna anderhalf jaar onderhandeld over het klimaatakkoord, van februari 2018 tot juni 2019. De lobby begon nog eerder: zo zijn de klimaatdoelstellingen vastgelegd in het regeerakkoord van 2017. Kees van Zelderen, portefeuillehouder Klimaat en Energie bij LTO Nederland, begint de avond met een korte bespreking van de inzet van LTO aan de klimaattafel Landbouw & Landgebruik. Wat herkennen we daarvan in het voorstel voor het klimaatakkoord dat er nu ligt? Wat missen we? Wat hebben we tegen kunnen houden en wat staat erin waar we niet blij mee zijn?

Klimaatmaatregelen
We gaan daarna snel de diepte in. Bestuurders en medewerkers van verschillende vakgroepen gaan tijdens inhoudelijke deelsessies met u in gesprek over wat de voorgestelde afspraken in het klimaatakkoord voor u betekenen. Het landbouwhoofdstuk telt 48 pagina’s en bevat concrete doelen en technische maatregelen maar ook heel veel zaken die de komende jaren nog moeten worden ingevuld. Ook daar moet over worden gepraat: welke richting zou het op kunnen gaan? Wiens verantwoordelijkheid is dat?
De deelsessies worden afhankelijk van de aanmeldingen ingedeeld maar worden waarschijnlijk geclusterd rondom graasdieren, intensieve veehouderij en open teelten. U kunt bij aanmelding uw voorkeur opgeven. Glastuinbouw Nederland (op 17 en 18 oktober) en POV organiseren zelf bijeenkomsten - maar u bent als LTO-lid ook welkom bij deze avonden.

Weg vooruit
De avond wordt afgesloten met een politiek-strategische beschouwing. LTO Nederland ziet het kabinetsvoorstel voor het klimaatakkoord als een handreiking met aanknopingspunten voor nadere uitwerking. Tegelijkertijd zijn er vragen over wat het de overheid op het gebied van beleid en financiële middelen gaat bieden.
Hoe nu verder? Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland of Hans van den Heuvel, algemeen directeur LTO Nederland bespreken het politieke speelveld. Wie staat er achter de afspraken? Wat betekent dat voor de landbouw?