2.500 leden gingen je voor! Vul jij de Ledenenquête Klimaatakkoord ook in?

Afgelopen zomer presenteerde de coalitie het kabinetsvoorstel voor een klimaatakkoord.

LTO Nederland zag dat kabinetsplan als een handreiking met aanknopingspunten voor nadere uitwerking. Zo is het nog de vraag of er structureel genoeg financiële middelen worden vrijgemaakt. Bovendien is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de noodzakelijke aanpassingen van het beleid, met name de ruimte in de regelgeving en bestendig kabinetsbeleid tot 2030.

LTO heeft steeds benadrukt dat boeren en tuinders alleen maatregelen kunnen nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan in te perken, als daar de juiste randvoorwaarden wat betreft beleid en financiering tegenover staan. De klimaatmaatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor jou als boer of tuinder, onze ketens en de consument.

Jouw stem is belangrijk
Hoewel de stikstofproblematiek de afgelopen maanden veel aandacht opeist, is het belangrijk om te inventariseren wat jij van de door het Kabinet voorgestelde klimaatmaatregelen vindt, wat jij al doet op jouw eigen erf, maar ook waar je nu al tegenaan loopt.

De digitale ledenenquête, die je op 8 november 2019 hebt ontvangen, is onderdeel van die inventarisatie. Jouw input is belangrijk! Vul de enquête daarom vandaag nog in via de uitnodiging die je hebt ontvangen! 

 

Bron: LTO Nederland