‘Dit is ons Antwoord’: achterbanconsultatie klimaatakkoord

LTO heeft de afgelopen maanden met ledenbijeenkomsten, de verantwoordelijk bestuurders en via een digitale enquête die alle leden konden invullen een standpunt over de door het kabinet voorgestelde klimaatmaatregelen voorbereid.

De uitkomsten daarvan worden vandaag rond 17:00 uur bekend gemaakt. 

LTO heeft steeds benadrukt dat boeren en tuinders alleen maatregelen kunnen nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan in te perken als daar de juiste randvoorwaarden wat betreft beleid en financiering tegenover staan. De klimaatmaatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor boeren en tuinders, onze ketens en de consument.

De uitkomsten worden gepresenteerd aan politici, ambtenaren, media en het bredere netwerk van LTO. Naast de uitkomsten van de consultatie zijn er ook verschillende experts, van boer of tuinder tot wetenschapper, uitgenodigd om iets te vertellen over projecten waar zij mee bezig zijn. Er gebeurt namelijk al ontzettend veel in het veld en op het erf. LTO Nederland vindt het belangrijk dat politiek en bestuurlijk Den Haag ziet hoe inspirerend agrariërs elke dag op hun bedrijf bezig zijn om tot oplossingen te komen op het gebied van bijvoorbeeld veenweideproblematiek, de stikstofimpasse, hernieuwbare energie en kringlooplandbouw. Niet vanuit beleid, maar vanuit de dagelijkse praktijk.

We delen de uitkomsten van de ledenconsultatie natuurlijk ook graag met u. Om te voorkomen dat u twee nieuwsbrieven op een dag krijgt, publiceren we de uitkomsten rond 17:00 uur op www.lto.nl en via onze social media kanalen (Twitter, Facebook, LinkedIn).