Schadedrempel brede weersverzekering naar 20%

Woensdag 27 november jl. heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een wijziging van de subsidieregeling voor de Brede weersverzekering in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2020 kunnen boeren eerder een schade-uitkering ontvangen bij oogstschade door slecht weer. De schadedrempel gaat in 2020 van 30% naar 20%. Boeren komen nu eerder in aanmerking voor een uitkering.

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel in het Belastingplan 2020 opgenomen om vanaf het komende verzekeringsjaar premies voor de brede weersverzekering vrij te stellen van assurantiebelasting (21%). LTO Nederland heeft hier jaren voor gevochten. Naar verwachting betalen leden straks een aanzienlijk lager bedrag voor de verzekering van gewassen.

Met de klimaatverandering hebben leden steeds vaker te maken met de gevolgen van veranderende en extreme weersomstandigheden in de teelt van gewassen. Met deze uitkering kunnen zij zich vanaf 2020 beter beschermen. Op dit moment zijn er zo’n 1.700 boeren die een brede weersverzekering hebben afgesloten. Naar verwachting stijgt dit aantal nu deze wijzigingen worden doorgevoerd.

 

Bron: LTO Nederland