Laatste kans openstelling SDE+ subsidie

Agrarische ondernemers hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van één of meerdere SDE+ subsidies voor het aanleggen van zonnepanelen op het dak of het plaatsen van een kleine windmolen.

Mede hierdoor wordt ruim 85% van het energieverbruik in de landbouwsector zelf opgewekt vanuit zon en wind.
LTO Noord voert in verschillende gebieden een pilot uit, om per gebied aan de slag te gaan met zonnepanelen op het dak of het aanvragen van een vergunning voor een kleine windmolen.

De huidige Subsidie Duurzame Energie (SDE+) gaat nog eenmaal open, namelijk in het voorjaar van 2020. De overheid heeft 2 miljard euro beschikbaar gesteld voor nieuwe aanvragen met als doel het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie te compenseren.

Huidige SDE+-regeling
De voorjaarsronde 2020, is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. In het eerste kwartaal van 2020 wordt een Kamerbrief over de SDE++-openstelling verwacht. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie. LTO Noord verwacht dat daarmee de mogelijkheden voor subsidie voor zonnepanelen en windmolens zullen verminderen/verdwijnen.

Er is in de voorjaarsronde één totaalbudget voor alle technologieën. Deze laatste SDE+ openstelling kent nogmaals 3 fases, waarbij de correctiebedragen zijn verlaagd ten opzichte van de najaarsronde 2019. Indien u SDE+ wilt aanvragen dit voorjaar, dan zijn de openstellingsdata als volgt:

  • Fase 1:  17 maart tot 23 maart
  • Fase 2:  23 maart tot 30 maart
  • Fase 3: 30 maart tot 2 april

SDE+-beschikking, maar teruglevering energie niet mogelijk?
Mogelijk heeft u als ondernemer eerder SDE+ subsidie aangevraagd en daarvoor een beschikking gekregen. LTO Noord merkt dat in vele gebieden het terug leveren van energie niet meer mogelijk is, en het in sommige gevallen ruim een jaar duurt voordat terug levering wel mogelijk is. Indien u een SDE+ beschikking heeft en niet kan terug leveren vraagt LTO Noord om uw gegevens aan ons door te geven. Dat kunt u hier doen. Met deze inventarisatie wordt ons dossier uitgebreid en wordt onze lobby gevoed.