Fiscaal reserveren stap dichterbij

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie van Jaco Geurts (CDA) aangenomen, die de regering oproept om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van fiscaal reserveren voor bijvoorbeeld een periode van droogte of leegstand na een dierziekte.

LTO Nederland pleit hier al langere tijd voor en is verheugd dat fiscaal reserveren nu een stap dichterbij komt.

Onvoorziene klimaat- en marktverstoringen hebben grote inkomensgevolgen voor de boer en tuinder. Agrarische ondernemers willen deze inkomensgevolgen graag zoveel als mogelijk zelf opvangen. De ondernemer moet tegen een stoot kunnen met het opbouwen van een reserve.

LTO Nederland pleit er daarom voor om het zogenaamde fiscaal reserveren aantrekkelijk te maken. Op die manier kunnen ondernemers in ‘goede’ jaren middelen reserveren voor jaren waarin opbrengsten tegenvallen of zelfs uitblijven. Dit is een belangrijk risico instrument voor ondernemers, maar is op dit moment nog niet toegestaan.

De oproep tot een fiscale reserve voor de agrarische sector om inkomensgevolgen van klimaat- en marktverstoringen op te vangen met de winst uit betere tijden is het meest recent in het verkiezingsmanifest van LTO Nederland gedaan, ‘Een nieuwe kans voor goed beleid voor onze boeren en tuinders’. LTO Nederland is verheugd dat de Tweede Kamer daar met de vandaag aangenomen motie gehoor aan geeft. De motie roept het kabinet op om het onderzoek naar fiscaal reserveren met het landbouwbedrijfsleven te doen, LTO Nederland zal daar uiteraard gevolg aan geven.

SP, DENK, Groep Krol/vKA, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FvD, en  Van Haga stemden voor de motie.

 

Bron: LTO Nederland